kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Afspraken voor computergebruik

Werken aan de computer:

Beeldscherm en computer aanzetten
Aanmelden:

Zoek je groep bij ‘Kleuterbouw’, ‘Middenbouw’ of ‘Bovenbouw’ en klik hier op.

Klik op je naam (soms moet je ook je wachtwoord invoeren) en klik op het groene pijltje.

Werkstukken
Sla alle werkstukken die je maakt direct op.

Klik op ‘Opslaan als’ en geef je werkstuk een duidelijke naam. Het wordt automatisch opgeslagen in je Persoonlijke map.

Printen: alleen met toestemming! Zie verder de “regels voor het printen” in het computerlokaal.

Samenwerken
Nooit meer dan 2 kinderen bij een computer. Bemoei je niet onnodig met andere kinderen. Als anderen hulp nodig hebben vragen ze dat aan de juf/meester/ouder.

Eten en drinken
Natuurlijk mag je nooit eten en drinken in de buurt van de computer of in de computerruimte.

Na afloop weer uitzetten
a: Komt er na jou iemand uit je eigen groep: sluit alleen je programma af.

b: Komt er een andere groep: alleen afmelden (kruisje rechtsboven).

c: Komt er niemand meer: afsluiten. (icoontje rechtsonder). Doe ook het beeldscherm uit.

Zet na afloop de kruk onder de tafel ( 1 per computer)

Leg muis en toetsenbord netjes.

Hang de koptelefoon aan het haakje achter de computer.

Leg alles (ook de snoeren) zo dat het voor de volgende gebruiker leuk is om te beginnen. Laat niets liggen (potlood, papier e.d.)

Internetprotocol

Internetten
Zonder toestemming van de leerkracht mag je niet internetten!

Internetten is alleen toegestaan met een gerichte opdracht van je juf/meester of computerhulpouder. Houd je aan de afspraken die gemaakt zijn.

Als je een onderwerp hebt mag je informatie zoeken via bijvoorbeeld “google”, “netwijs” of “davindi”.

Ga niet naar sites waar je “twijfelachtige” informatie vindt. Wie dat toch doet mag niet meer achter de computer.

E-mailen
Als je “vreemde” (gekke, beledigende, rare plaatjes) mailtjes krijgt waarschuw dan altijd en direct de juf of meester. Als iemand je pestmailtjes stuurt móet je het zeggen, dat is nooit klikken.

Chatten
Je mag opschool niet chatten.

Downloaden
Alleen leerkrachten of computerouders mogen als het nodig is programma’s of andere bestanden downloaden. Kinderen niet!

Contact met anderen
Gebruik op Internet altijd een schuilnaam, nooit je eigen naam.

Geef nooit persoonlijke gegevens als adres, telefoonnummer of e-mailadres, ook niet van anderen.

Maak nooit een afspraak met iemand die je op Internet bent tegengekomen.

Stuur geen foto’s naar anderen die je niet kent.

Reageer niet op ongevraagde mailtjes (reclame, “spam”), ook niet als gevraagd wordt te reageren dat je géén bericht meer wilt (want dan krijg je het juist wel).

Gedraag je netjes bij het e-mailen, let vooral op je taalgebruik.

Onbekende e-mails altijd melden.

Voor meer informatie: http://www.surfopsafe.nl Ook voor ouders!

Ik heb Afspraken voor computergebruik op de DSV gelezen en ik beloof me er aan te houden.

Doe ik dat niet dan mag ik voor onbepaalde tijd op school niet meer achter de computer en raak ik tijdelijk mijn e-mailadres kwijt.

datum: naam: handtekening:

 

zie handtekeningenblad


Privacy beleid DSV

Lees hier meer over ons DSV Privacy beleid

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

Gids Basisonderwijs

lr 87041 onderwijsgids po 2015 2016 cover

De VO-gids

VOgids20162017